Jeesus on Herra

Jeesus Kristus on minun Herrani ja Jumalani. Uskon, että hän kuoli minun syntieni tähden, että hän nousi ylös ja että hän elää. Minut on kastettu Jeesuksen Kristuksen nimeen veteen upottamalla. Jeesus Kristus on rakkaus. Hän rakastaa sinuakin ja haluaa viedä sinut perille iankaikkiseen elämään. Usko Jeesukseen on ihmisen elämän tärkein asia.

Joh.3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Leena Pehkonen

Jesus Christ is the Lord

Jesus Christ is my Lord and my God. I believe that he died for my sins, that God brought him up from death and that he lives. I´ve been baptized by sinking in water in the name of Lord Jesus. Jesus Christ is love. He loves you too, and wants to bring you to neverending life. It´s the greatest thing in life to believe in Jesus.

John 3:16 For this is the way God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.

Leena Pehkonen

Home